lnwshop logo

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

ข้อตกลงการสั่งทำ

1. เลือกดูแพ็คเกจการออกแบบตามที่ต้องการจากด้านล่างโดยมีให้เลือกดังนี้

 

 รับแต่งเว็บ,ตกแต่งเว็บ,ตกแต่งร้านค้าออนไลน์,ตกแต่งweb,ทำbanner,ออกแบบโลโก้,รับออกแบบ โบรชัวร์, ใบปลิว, design brochure, ออกแบบ brochure, label design, leaflet design, ออกแบบโบรชัวร์, ออกแบบใบปลิว, ออกแบบแผ่นพับ ออกแบบโปสเตอร์, Poster Design,รับทำหัวเว็บไซต์,รับทำโลโก้ร้าน,รับทำป้ายโฆษณาร้านค้า

 รับแต่งเว็บ,ตกแต่งเว็บ,ตกแต่งร้านค้าออนไลน์,ตกแต่งweb,ทำbanner,ออกแบบโลโก้,รับออกแบบ โบรชัวร์, ใบปลิว,
design brochure, ออกแบบ brochure, label design, leaflet design, ออกแบบโบรชัวร์, ออกแบบใบปลิว, ออกแบบแผ่นพับ
ออกแบบโปสเตอร์, Poster Design,รับทำหัวเว็บไซต์,รับทำโลโก้ร้าน,รับทำป้ายโฆษณาร้านค้า

 รับแต่งเว็บ,ตกแต่งเว็บ,ตกแต่งร้านค้าออนไลน์,ตกแต่งweb,ทำbanner,ออกแบบโลโก้,
รับออกแบบ โบรชัวร์, ใบปลิว, design brochure, ออกแบบ brochure, label design, leaflet design, ออกแบบโบรชัวร์, ออกแบบใบปลิว,
ออกแบบแผ่นพับ ออกแบบโปสเตอร์, Poster Design,รับทำหัวเว็บไซต์,รับทำโลโก้ร้าน,รับทำป้ายโฆษณาร้านค้า

 รับแต่งเว็บ,ตกแต่งเว็บ,ตกแต่งร้านค้าออนไลน์,ตกแต่งweb,ทำbanner,ออกแบบโลโก้,
รับออกแบบ โบรชัวร์, ใบปลิว, design brochure, ออกแบบ brochure, label design, leaflet design, ออกแบบโบรชัวร์, ออกแบบใบปลิว,
ออกแบบแผ่นพับ ออกแบบโปสเตอร์, Poster Design,รับทำหัวเว็บไซต์,รับทำโลโก้ร้าน,รับทำป้ายโฆษณาร้านค้า

 รับแต่งเว็บ,ตกแต่งเว็บ,ตกแต่งร้านค้าออนไลน์,
ตกแต่งweb,ทำbanner,ออกแบบโลโก้,รับออกแบบ โบรชัวร์, ใบปลิว, design brochure, ออกแบบ brochure, label design, leaflet design,
ออกแบบโบรชัวร์, ออกแบบใบปลิว, ออกแบบแผ่นพับ ออกแบบโปสเตอร์, Poster Design,รับทำหัวเว็บไซต์,รับทำโลโก้ร้าน,รับทำป้ายโฆษณาร้านค้า

 รับแต่งเว็บ,ตกแต่งเว็บ,ตกแต่งร้านค้าออนไลน์,
ตกแต่งweb,ทำbanner,ออกแบบโลโก้,รับออกแบบ โบรชัวร์, ใบปลิว, design brochure, ออกแบบ brochure, label design, leaflet design,
ออกแบบโบรชัวร์, ออกแบบใบปลิว, ออกแบบแผ่นพับ ออกแบบโปสเตอร์, Poster Design,รับทำหัวเว็บไซต์,รับทำโลโก้ร้าน,รับทำป้ายโฆษณาร้านค้า

 รับแต่งเว็บ,ตกแต่งเว็บ,ตกแต่งร้านค้าออนไลน์,ตกแต่งweb,ทำbanner,ออกแบบโลโก้,รับออกแบบ โบรชัวร์, ใบปลิว,
design brochure, ออกแบบ brochure, label design, leaflet design, ออกแบบโบรชัวร์, ออกแบบใบปลิว, ออกแบบแผ่นพับ,
ออกแบบโปสเตอร์, Poster Design,รับทำหัวเว็บไซต์,รับทำโลโก้ร้าน,รับทำป้ายโฆษณาร้านค้า

 รับแต่งเว็บ,ตกแต่งเว็บ,ตกแต่งร้านค้าออนไลน์,ตกแต่งweb,ทำbanner,ออกแบบโลโก้,รับออกแบบ โบรชัวร์,
ใบปลิว, design brochure, ออกแบบ brochure, label design, leaflet design, ออกแบบโบรชัวร์, ออกแบบใบปลิว,
ออกแบบแผ่นพับ ออกแบบโปสเตอร์, Poster Design,รับทำหัวเว็บไซต์,รับทำโลโก้ร้าน,รับทำป้ายโฆษณาร้านค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-หรือออกแบบแยกชิ้น

2. หรือสั่งซื้อบริการแต่ละแพคเกจหรือแบบแยกชิ้น

3. กรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดีไซน์ตามแบบฟอร์มแล้วส่งกลับมาทางอีเมลล์

หากสงสัยเกี่ยวกับแบบฟอร์ม สามารถสอบถามได้ทาง

 E-mail : i.designstyle2014@gmail.com , Tel. : 092-774-6235

4. เมื่อทางทีมงานได้รับข้อมูลสิ่งที่ท่านลูกค้าต้องการตกแต่งร้านค้า ทางเราจะสรุปค่าใช้จ่ายในใบเสนอราคา

5. เมื่อท่านลูกค่าชำระค่าบริการแล้วและแจ้งให้ทีมงานทราบ ทางทีมงานแจ้งคิวงาน ให้อีกครั้งนะครับ ว่าเริ่มว่าวันไหนเสร็จวันไหน

6. ทางร้านจะเริ่มดำเนินการออกแบบร้านค้า ตามคิวงาน สามารถสอบถามคิวดีไซน์ได้ที่ 

 E-mail : i.designstyle2014@gmail.com , Tel. : 092-774-6235

7. เมื่อเริ่มดำเดินการสั่งทำไปแล้วมีการหากมีการข้อยกเลิกการว่าจ้างในภายหลัง

ทางร้านจะไม่คืนเงินนะครับ

8. โดยการปรับแก้ไข้ต่างๆ โปรดอ่านเงื่อนไขอื่นๆ ตามแพคเกจนั้นๆ นะครับ

 

*หมายเหตุ : ระยะการดำเนินการ 7-10 วัน (ลูกค้าต้องให้รายละเอียดที่ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็ว)

การกรอกแบบฟอร์มมีผลต่อรูปแบบและการว่าจ้างงานออกแบบนั้นๆ

เพราะทางเว็บจะดำเนินการออกแบบให้ตามข้อมูลที่ลูกค้ากำหนดมาในแบบฟอร์ม

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

- ลูกค้าเลือกแพคเกจหรือ งานที่ต้องการสั่งงาน
- ติดต่องทางเว็บแจ้งความประสงค์ สิ่งที่ต้องการสั่งงาน
- หรือ สั่งซื้อตัวงานจากตะกร้าสินค้าหน้าเว็บ กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
ที่ต้องการให้ทางร้านดำเนินการ
- เมื่อลูกค้ากรอกแบบฟอร์มข้อมูลกลับมาแล้ว ทางเว็บจะตรวจสอบรายละเอียด
- เมื่อได้รับแบบฟอร์มรายละเอียดจากลูกค้ากลับมา
- ทางเว็บจะอีเมลแจ้ง สรุปใบเสนอราคาให้ลูกค้าชำระค่าใช้จ่าย
- เมื่อลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายแล้ว ทางเว็บจึงแจ้งตารางคิวงาน กลับไปให้ลูกค้า
- ระยะเวลาตกแต่งเว็บไซต์ 7-10 วัน ตามแต่ละแพคเกจนั้นๆ 
- โดยก่อนถึงกำหนดตารางคิวงานที่จะเริ่มทำ เมื่อได้ตารางคิวแล้ว ระหว่างรอเริ่มงานตามตารางคิวลูกค้า
สามารถส่งรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเข้าสมาก่อนถึง คิวงานได้เลยนะครับ เช่น ข้อมูลสินค้า ข้อมูลป้ายโปรโมชั่น หรือป้ายที่ลูกค้าต้องการ ระบุเนื้อหาข้อความ รุปภาพให้ครบถ้วน รายละเอียดสินค้า.... เป็นต้น 

แบบฟอร์มที่ทางเว็บแนปให้ลูกค้ากรอกคือส่วนสำคัญมากนะครับเพราะทางเว็บ จะดำเนินการตามรายละเอียดที่ลูกค้ากรอกตามแบบฟอร์มนะครับ

 

เอกสารเพิ่มเติมที่ลูกค้าต้องส่งให้กับทางเว็บมีดั่งนี้นะครับ (กรณีงานเปิดเว็บใหม่)

- สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นสำเนาถูกต้องระบุใช้ในการเปิดร้านค้าออนไลน์)

- สำเนาธนาคาร ทุกธนาคารที่ลูกค้าจะใช้แสดงในหน้าเว็บเพื่อให้ลูกค้าชำระเงิน

(เซ็นสำเนาถูกต้องระบุใช้ในการเปิดร้านค้าออนไลน์)

- ชื่อเว็บไซต์ที่จะใช้ ขอลูกค้าส่งมาหลายๆชื่อนะครับ เพราะบางที่ชื่อ เว็บ อาจมีการมีใช้แล้ว ระบุ ชื่อเว็บ 1,2,3....

ทางเว็บจะตรวจสอบชื่อที่ลูกค้า ระบุหากไม่ซ้ำไม่มีคนใช้จะใช้เลยนะครับ หากซ้ำจะใช้ชื่อถัดไปที่ลูกค้าระบุมา

และก่อนจดโดเมน ทางเว็บจะเมลไป สรุปชื่อเว็บให้ลูกค้าทราบอีกรอบนึงครับ

 

 

การชำระเงิน

จะเป็นการชำระในครั้งแรกที่เดียวนะครับ หลังจากทางลูกค่าส่งแบบฟอร์มกลับมาให้ทางเว็บ

ทางเว็บจะสรุปค่าใช้จ่าย และแจ้งใบเสนอราคา เมื่อลูกค้าชำระค่าออกแบบแล้ว
 
ทางเว็บถึงจะแจ้งตารางคิวงานให้ทราบนะครับ
 
 

ขอขอบคุณที่เชื่อใจและไว้วางใจใช้บริการจากทางเว็บครับ

ขอบคุณครับ

เนตรชัย น้อยเศรษฐี

www.i-designstyle.com 

 Email : i.designstyle2014@gmail.com  , 

Tel. : 092-774-6235

วิธีการชำระเงิน

ทางลูกค้าสามารถชำระค่าบริการได้หลายช่องทาง

เช่น ATM , เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ทาง Internet Banking เป็นต้น

หากมีข้อสอบถามกรุณา ติดต่อกับทางร้าน  เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน

 

   เมื่อท่านลูกค้าได้ชำระค่าบริการแล้ว สามารถแจ้งผลการชำระค่าสินค้าได้หลายช่องทาง เพื่อความ

ทางร้านจะได้เริ่มดำเนินการ ตกแต่งร้านค้า ตามแผนงานต่อไป

1. ทาง โทรศัพท์ เบอร์ Tel. : 092-774-6235

2. ทาง   E-mail : i.designstyle2014@gmail.com 

3. ทาง  webboard   

4. ทาง ไลน์ไอดี : i-designstyle.com 

5. แจ้งทางหน้าเว็บ หน้าแจ้งการชำระเงิน   

 

 

หากมีข้อสงสัยกรุณา ติดต่อกับทางร้าน  เกี่ยวกับวิธีการแจ้งชำระเงิน 

ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน

CATEGORY

 เลือกแพ็คเกจการตกแต่งเว็บไซต์ ตามที่ต้องการได้เลยจ้า

ลูกค้าที่ยังไม่เคยมีเว็บ มี 2 แบบ

ให้เลือกจ้า 

ตกแต่งเว็บไซต์

 *ซูปเปอร์สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยมีเว็บเลยแบบเหมาทั้งเว็บ

ตกแต่งเว็บไซต์*นิวเว็บมินิสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีเว็บในราคาเบาๆ

_______________________

+++แพคเกจตกแต่งเว็บสำหรับลูกค้าที่มีเว็บแล้ว +++

รับตกแต่งเว็บไซต์สำเร็จรูป*พรีเมียม สำหรับลูกค้าที่มีเว็บมาแล้ว ตกแต่งเว็บ*แอดวานซ์ สำหรับลูกค้าที่มีเว็บมาแล้ว

ตกแต่งเว็บไซต์*เบสิค สำหรับลูกค้าที่มีเว็บมาแล้ว

___________________________

ติดต่อสอบถาม

 i.designstyle2014@gmail.com

Tel. :  092-774-6235

 

LINE ID :

i-designstyle.com  

 __________

 หรือ

ไลน์ @dee8526s

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

JOIN

ร้านi-designstyle
ร้านi-designstyle
www.i-designstyle.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

Hello Kitty Looking Out

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านi-designstyle
i-designstyle
รับแต่งเว็บไซต์ รับตกแต่งเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ เว็บไซต์สำเร็จรูป แฟนเพจเฟสบุ๊ค รับลงสินค้า รับทำหัวเว็บไซต์ รับทำโลโก้ร้าน รับทำป้ายโฆษณาร้านค้า เว็บสำเร็จรูป รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์รับทำเว็บ ทำเว็บร้านค้า เว็บสไตล์เกาหลี รับออกแบบเว็บ Header สวยขั้นเทพ ,หัวเว็บ ,Logo อื่นๆ มากมายหลากหลายบริการของเรากับ รับแต่งเว็บ,ตกแต่งเว็บ,ตกแต่งร้านค้าออนไลน์,ตกแต่งweb,ทำbanner,ออกแบบโลโก้,รับออกแบบ โบรชัวร์, ใบปลิว, design brochure, ออกแบบ brochure, label design, leaflet design, ออกแบบโบรชัวร์, ออกแบบใบปลิว, ออกแบบแผ่นพับ ออกแบบโปสเตอร์, Poster Design,รับทำหัวเว็บไซต์,รับทำโลโก้ร้าน,รับทำป้ายโฆษณาร้านค้า
เบอร์โทร : 095-665-8663 ,092-774-6235,
อีเมล : i_designstyle@yahoo.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก